Primarul Comunei Voicesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

    MONITOR OFICIAL LOCAL
20 Martie
Postat de: voicesti
Hits: 216

ANUNĊ˘ NEGOCIERE DIRECTĂ

PRIMARIĂ COMUNEI VOICEĊžTI

JUDEĊ˘UL VÂLCEA

Nr. 75   din  11.01.2019

ANUNĊ˘ NEGOCIERE DIRECTĂ

InformaĊ£ii generale privind proprietarul: PRIMARIA COMUNEI VOICEĊžTI, JUDEĊ˘UL VÂLCEA

InformaĊ£ii generale privind obiectul închirierii:  spaĊ£iu în suprafaĊ£a utilă de 383  mp teren aparĊ£inând domeniului privat al localităĊ£ii VoiceĊŸti ,în vederea  amplasării unui turn cu echipamente ĊŸi instalaĊ£ii pentru servicii telecomunicaĊ£ii.

InformaĊ£ii privind documentaĊ£ia de atribuire:

1.DocumentaĊ£ia de atribuire se ridică de la sediul Primariei VoiceĊŸti,judeĊ£ul Vâlcea.

PreĊ£ul de pornire al licitatiei este de 4 500  lei/an.

Taxa de participare este de 200 lei;

Caietul de sarcini se poate procura de la sediul Primariei VoiceĊŸti contra sumei de 50 lei .

Suma se achită la caseria unităĊ£ii.

InformaĊ£ii privind ofertele:

1.Ofertele se depun la sediul Primariei VoiceĊŸti,judeĊ£ul Vâlcea

  1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.01.2019 - ora 09.00
  2. Data ĊŸi locul la care se va desfăĊŸura sedinĊ£a publică de deschidere a ofertelor: 23.01.2019 , Ora 12  - Primaria comunei VoiceĊŸti , www. voicesti.ro.
  3. Data transmiterii anunĊ£ului negocierii în vederea publicării:11.01.2019

Citeste articol