Primarul Comunei Voicesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

05 Iulie
Postat de: voicesti
Hits: 354

Concurs în vederea ocupării funcţiei publice

 -studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat .

Condiţiile de participare:

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani

Bibliografia concursului de recrutare pentru functia publica vacanta de referent, clasa III  , gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voicesti este urmatoarea:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia Publica Locala , cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor Publici
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 5. OUG nr. 195/22 decembrie 2005 privind protectia mediului

. Documente necesare pentru dosarul de concurs:

 1. Formular de înscriere (se obţine de la secretariat);
 2. Copia actului de identitate si certificatului de nastere
 3. Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor absolvite;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
 7. Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se obţine de la secretariat)

Notă: copiile de pe actele menţionate la pct. 2, 3, 4 se prezintă însoţite de documentele originale.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Voiceşti la d-na Piele Ionela – secretar comisie concurs  sau la tel. - 0250831508.

Citeste articol