×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

21 Iunie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 22-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 36   
   HOTĂRÂREA NR. 21-COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC 24   
   HOTĂRÂREA NR. 20-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA 28   
   HOTĂRÂREA NR. 19-APROBAREA SOLICITARII SCRISORII DE GARANTIE 22   
   HOTĂRÂREA NR. 18-APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMU 23   
   HOTĂRÂREA NR. 17-PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I ANUL 2018 23   
   HOTĂRÂREA NR.16- INSUSIREA INVENTARIERII BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 23   
   HOTĂRÂREA NR. 15-PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTENŢĂ SI REPREZENTARE JURIDICĂ CU UN CABI 26   
   HOTĂRÂREA NR. 14-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A CONSTRUCTIILOR 27   
   HOTĂRÂREA NR. 13-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA 24   
   HOTĂRÂREA NR. 12-DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 23   
   HOTĂRÂREA NR. 11- PRIVIND ÎNFIINTAREA SI ORGANIZAREA SERVICIULUI 22   
   HOTĂRÂREA NR. 9-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 24   
   HOTĂRÂREA NR. 8-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 24   
   HOTĂRÂREA NR. 7-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 24   
   HOTĂRÂREA NR. 6-APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2018 27   
   HOTĂRÂREA NR. 5-STUDIULUI DE FEZABILITATE 25   
   HOTĂRÂREA NR. 4-APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 28   
   HOTĂRÂREA NR. 3-APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT 23   
   HOTĂRÂREA NR. 2-ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 23   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 62-PRIVITOR LA INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 21   
   HOTĂRÂREA NR. 61-APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018 25   
   HOTĂRÂREA NR. 60- ALOCARE SUME 23   
   HOTĂRÂREA NR. 59-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA 24   
   HOTĂRÂREA NR. 58-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 22   
   HOTĂRÂREA NR. 57-MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI VOICESTI 23   
   HOTĂRÂREA NR. 56- APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 24   
   HOTĂRÂREA NR. 55-APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL PENTRU IMOBILELE DIN EXTRAVILANUL 26   
   HOTĂRÂREA NR. 54-APROBAREA PLANULUI DE PAZA 25   
   HOTĂRÂREA NR. 53-LISTEI CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 22   
   HOTĂRÂREA NR. 52-APROBAREA MODIFICARII NOMENCLATURII STRADALE UATC VOICESTI 22   
   HOTĂRÂREA NR. 51-STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 26   
   HOTĂRÂREA NR. 50-CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV DE ASISTENTA SOCIALA 24   
   HOTĂRÂREA NR. 49-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 24   
   HOTĂRÂREA NR. 48-APROBAREA CEDARII IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT 21   
   HOTĂRÂREA NR. 47-MODIFICAREA HCL NR. 36 21   
   HOTĂRÂREA NR. 46-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2017 24   
   HOTĂRÂREA NR. 45-APROBAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE A ACTIVELOR 22   
   HOTĂRÂREA NR. 44-ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI UTILAJE ADIACENTE (TOCĂTOR CU BRAȚ ȘI LAMĂ DE ZĂPADĂ) 23   
   HOTĂRÂREA NR. 43-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2016-2020 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR 47 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 76   
   HOTARAREA NR 46 APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU INREGISTRAREA , EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 72   
   HOTARAREA NR 45 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2015 74   
   HCL NR 44 ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACHIZITIONARA UNOR PACHETE SIMBOLICE 76   
   HOTARAREA NR 43 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2015- FEBRUARIE 2016 75   
   HOTARAREA NR 42 INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COM. VOICESTI 71   
   HOTARAREA NR 41 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 72   
   HOTARAREA NR 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 73   
   HCL NR 39 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL COMUNEI VOICESTI PENTRU ANUL 2016 80   
   HOTARAREA NR 38 INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZAPEZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2015-2016 73   
   HOTARAREA NR 37 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 71   
   HOTARAREA NR 36 APROBAREA MODIFICARII PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 65   
   HOTARAREA NR 35 INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA ASOCIAT UNIC COMUNA VOICESTI 91   
   HOTARAREA NR 34 PRIVITOR LA REVOCAREA HCL NR. 31/11.09.2015 72   
   HOTARAREA NR 33 MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR 32/2015 69   
   HCL NR 32 PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE A AMPLASAMENTULUI 66   
   HOTARAREA NR 31 APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII COMERCIALE SC APA SI CANAL VOICESTI “ SRL 75   
   HOTARAREA NR 30 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE 2015-NOIEMBRIE 2015 69   
   HOTARAREA NR 29 PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 71   
   HOTARAREA NR 28 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI TRIM II 66   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local