×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

03 Mai
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   ORGANIGRAMA VOICEȘTI 42   
   STAT DE FUNCȚII 41   
   HOTĂRÂREA NR. 21 - SALUBRIZARE TARIF APRILIE 2017 44   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2017 36   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 39   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - ALEGERE PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 36   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - APROBARE EXECUȚIE BUGETARĂ 32   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - APROBARE ORGANIGRAMĂ 39   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - COFINANȚARE ACHIZIȚIE TEREN 37   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - COMPLETAREA HCL 20 DIN 2016 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ 40   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - ASISTENȚĂ JURIDICĂ 42   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR - C.L.S.U. VOICEȘTI 49   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 63 DIN 11.01.2007 33   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - CURTE ȘCOALĂ VOICEȘTI 36   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - EXTINDERE MONITORIZARE CU CAMERE VIDEO COMUNA VOICEȘTI 39   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - REFACERE DRUMURI AGRICOLE 43   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - SPAȚIU PENTRU DESFĂSURARE EVENIMENTE CETĂȚENESTI 45   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - REABILITARE CLADIRE TIGHINA 39   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - ÎNFIINȚARE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SATUL TIGHINA 41   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - PLAN DE INVESTIȚII 2017 41   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 30 - NUMIRE MUNTEANU DUMITRU LA GRUPUL LOCAL ALUTUS 36   
   HOTĂRÂREA NR. 29 - APROBARE CONTRIB FINANCIARĂ 36   
   HOTĂRÂREA NR. 28 - ADERARE LA GRUPUL LOCAL ALUTUS 49   
   HOTĂRÂREA NR. 27 - DEZĂPEZIRE 41   
   HOTĂRÂREA NR. 26 - SALUBRIZARE TARIF 2017 40   
   HOTĂRÂREA NR. 25 - MODIFICARE COMPONENȚĂ COMISIE CULTURA CULTE 38   
   HOTĂRÂREA NR. 24 - VALIDARE CONSILIER STOICA ILIE 37   
   HOTĂRÂREA NR. 23 - MODIFICARE COMPONENȚĂ COMISIE VALIDARE 36   
   HOTĂRÂREA NR. 22 - ÎNCETARE CONSILIER 50   
   HOTĂRÂREA NR. 21 - RECTIFICARE BUGET2 40   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - TEREN BISERICĂ 34   
   HOTĂRÂREA RECTIFICARE BUGET 46   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - DISPENSAR 42   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 39   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - DELEGARE GESTIUNE SERVICIU APA ȘI CANALIZARE - MODEL 41   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - APROBARE AMENAJARE DRUMURI TARLA 41   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - APROBARE PLAN FUNCȚII PUBLICE 44   
   ANEXA LA HCL 12 16.08.2016 - REGULAMENT DE ORGANIZARE - ROF APARAT SPECIALITATE 38   
   HOTARAREA NR. 12 - APROBAREA ACTUALIZĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 35   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - APROBARE EXECUȚIE BUGETARĂ 2 39   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR 47 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 32   
   HOTARAREA NR 46 APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU INREGISTRAREA , EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 25   
   HOTARAREA NR 45 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2015 27   
   HCL NR 44 ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACHIZITIONARA UNOR PACHETE SIMBOLICE 31   
   HOTARAREA NR 43 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2015- FEBRUARIE 2016 27   
   HOTARAREA NR 42 INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COM. VOICESTI 27   
   HOTARAREA NR 41 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 28   
   HOTARAREA NR 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 29   
   HCL NR 39 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL COMUNEI VOICESTI PENTRU ANUL 2016 38   
   HOTARAREA NR 38 INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZAPEZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2015-2016 32   
   HOTARAREA NR 37 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 29   
   HOTARAREA NR 36 APROBAREA MODIFICARII PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 25   
   HOTARAREA NR 35 INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA ASOCIAT UNIC COMUNA VOICESTI 42   
   HOTARAREA NR 34 PRIVITOR LA REVOCAREA HCL NR. 31/11.09.2015 30   
   HOTARAREA NR 33 MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR 32/2015 28   
   HCL NR 32 PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE A AMPLASAMENTULUI 24   
   HOTARAREA NR 31 APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII COMERCIALE SC APA SI CANAL VOICESTI “ SRL 36   
   HOTARAREA NR 30 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE 2015-NOIEMBRIE 2015 27   
   HOTARAREA NR 29 PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 29   
   HOTARAREA NR 28 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI TRIM II 26   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local