×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

03 Mai
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   ORGANIGRAMA VOICEȘTI 95   
   STAT DE FUNCȚII 92   
   HOTĂRÂREA NR. 21 - SALUBRIZARE TARIF APRILIE 2017 96   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2017 88   
   HOTĂRÂREA NR. 19 - APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 95   
   HOTĂRÂREA NR. 18 - ALEGERE PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 87   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - APROBARE EXECUȚIE BUGETARĂ 84   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - APROBARE ORGANIGRAMĂ 90   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - COFINANȚARE ACHIZIȚIE TEREN 94   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - COMPLETAREA HCL 20 DIN 2016 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ 92   
   HOTĂRÂREA NR. 12 - ASISTENȚĂ JURIDICĂ 96   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR - C.L.S.U. VOICEȘTI 103   
   HOTĂRÂREA NR. 10 - APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 63 DIN 11.01.2007 84   
   HOTĂRÂREA NR. 9 - CURTE ȘCOALĂ VOICEȘTI 90   
   HOTĂRÂREA NR. 8 - EXTINDERE MONITORIZARE CU CAMERE VIDEO COMUNA VOICEȘTI 92   
   HOTĂRÂREA NR. 7 - REFACERE DRUMURI AGRICOLE 98   
   HOTĂRÂREA NR. 6 - SPAȚIU PENTRU DESFĂSURARE EVENIMENTE CETĂȚENESTI 98   
   HOTĂRÂREA NR. 5 - REABILITARE CLADIRE TIGHINA 90   
   HOTĂRÂREA NR. 4 - ÎNFIINȚARE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SATUL TIGHINA 92   
   HOTĂRÂREA NR. 2 - PLAN DE INVESTIȚII 2017 96   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR 47 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 64   
   HOTARAREA NR 46 APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU INREGISTRAREA , EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 57   
   HOTARAREA NR 45 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2015 60   
   HCL NR 44 ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACHIZITIONARA UNOR PACHETE SIMBOLICE 63   
   HOTARAREA NR 43 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2015- FEBRUARIE 2016 61   
   HOTARAREA NR 42 INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COM. VOICESTI 59   
   HOTARAREA NR 41 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 59   
   HOTARAREA NR 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 59   
   HCL NR 39 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL COMUNEI VOICESTI PENTRU ANUL 2016 69   
   HOTARAREA NR 38 INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZAPEZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2015-2016 62   
   HOTARAREA NR 37 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 59   
   HOTARAREA NR 36 APROBAREA MODIFICARII PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 53   
   HOTARAREA NR 35 INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA ASOCIAT UNIC COMUNA VOICESTI 72   
   HOTARAREA NR 34 PRIVITOR LA REVOCAREA HCL NR. 31/11.09.2015 59   
   HOTARAREA NR 33 MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR 32/2015 57   
   HCL NR 32 PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE A AMPLASAMENTULUI 53   
   HOTARAREA NR 31 APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII COMERCIALE SC APA SI CANAL VOICESTI “ SRL 63   
   HOTARAREA NR 30 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE 2015-NOIEMBRIE 2015 56   
   HOTARAREA NR 29 PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 57   
   HOTARAREA NR 28 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI TRIM II 55   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local