×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


11 Ianuarie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂRE NR. 52 APROBAREA PROGRAMELOR DE FUNCŢIONARE ALE AGENŢILOR ECONOMICI 3   
   HOTĂRÂRE NR. 51 STABILIREA EVENIMENTELOR CULTURALE PERMANENTE 4   
   HOTĂRÂRE NR. 50 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 2   
   HOTĂRÂRE NR. 49 ACHIZIŢIONAREA UNOR PACHETE SIMBOLICE CU CADOURI DE CRACIUN 4   
   HOTĂRÂRE NR. 48 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 3   
   HOTĂRÂRE NR. 47 ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL 2   
   HOTĂRÂRE NR. 46 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 2   
   HOTĂRÂRE NR. 45 APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A CLUBULUI SPORTIV 2   
   HOTĂRÂRE NR 44 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 14   
   ANEXA LA HCL NR.. 44/16.11.2018 12   
   HOTĂRÂRE NR. 43 APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI AUTOTURISM NOU 4   
   HOTĂRÂRE NR. 42 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 2   
   HOTĂRÂRE NR. 41 APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 4   
   HOTĂRÂRE NR. 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 2   
   HOTĂRÂRE NR. 39 ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR 3   
   HOTĂRÂRE NR. 38 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III ANUL 2018 3   
   HOTĂRÂRE NR. 37 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 2   
   HOTĂRÂRE NR. 36 ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZĂPEZIRE 3   
   HOTĂRÂRE NR. 35 DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 3   
   HOTĂRÂRE NR. 34 APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 4   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR 47 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 89   
   HOTARAREA NR 46 APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU INREGISTRAREA , EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 84   
   HOTARAREA NR 45 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2015 86   
   HCL NR 44 ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACHIZITIONARA UNOR PACHETE SIMBOLICE 89   
   HOTARAREA NR 43 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2015- FEBRUARIE 2016 86   
   HOTARAREA NR 42 INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COM. VOICESTI 83   
   HOTARAREA NR 41 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 85   
   HOTARAREA NR 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 84   
   HCL NR 39 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL COMUNEI VOICESTI PENTRU ANUL 2016 91   
   HOTARAREA NR 38 INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZAPEZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2015-2016 84   
   HOTARAREA NR 37 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 87   
   HOTARAREA NR 36 APROBAREA MODIFICARII PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 78   
   HOTARAREA NR 35 INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA ASOCIAT UNIC COMUNA VOICESTI 102   
   HOTARAREA NR 34 PRIVITOR LA REVOCAREA HCL NR. 31/11.09.2015 83   
   HOTARAREA NR 33 MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR 32/2015 81   
   HCL NR 32 PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE A AMPLASAMENTULUI 79   
   HOTARAREA NR 31 APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII COMERCIALE SC APA SI CANAL VOICESTI “ SRL 88   
   HOTARAREA NR 30 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE 2015-NOIEMBRIE 2015 79   
   HOTARAREA NR 29 PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 85   
   HOTARAREA NR 28 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI TRIM II 79   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local