×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


05 Iulie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂRE NR. 33 - APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE. 25,17 MP 5   
   HOTĂRÂRE NR. 32 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 31 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU PERIOADA 4   
   HOTĂRÂRE NR. 30 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 29 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL 4   
   HOTĂRÂRE NR. 28 - SUSȚINEREA FINANCIAREA A CLUBULUI SPORTIV DE DREPT PUBLIC 4   
   HOTĂRÂRE NR. 27 - PRIVIND ÎNSUŞIREA ACORDULUI DE COOPERARE 4   
   HOTĂRÂRE NR. 26 - ADERAREA COMUNEI VOICEȘTI LA ASOCIAŢIA COMUNELOR 4   
   HOTĂRÂRE NR. 25 - APROBAREA INCETĂRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 5   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 24 6   
   ANEXA NR. 1 LA HCL 24 4   
   HOTĂRÂRE NR. 24 - APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 4   
   ANEXA LA HCL 23 4   
   HOTĂRÂRE NR. 23 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI VOICEȘTI 4   
   ANEXA LA HCL 22 4   
   HOTĂRÂRE NR. 22 - PRIVITOR LA APROBAREA ACORDULUI DE REABILITARE 5   
   HOTĂRÂRE NR. 21 - PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTENŢĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ 4   
   HOTĂRÂRE NR. 20 - PRIVITOR LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 19 - APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 18 - APROBAREA PREȚURILOR ȘI A TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 5   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂRE NR. 52 APROBAREA PROGRAMELOR DE FUNCŢIONARE ALE AGENŢILOR ECONOMICI 26   
   HOTĂRÂRE NR. 51 STABILIREA EVENIMENTELOR CULTURALE PERMANENTE 28   
   HOTĂRÂRE NR. 50 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 20   
   HOTĂRÂRE NR. 49 ACHIZIŢIONAREA UNOR PACHETE SIMBOLICE CU CADOURI DE CRACIUN 25   
   HOTĂRÂRE NR. 48 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 25   
   HOTĂRÂRE NR. 47 ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL 23   
   HOTĂRÂRE NR. 46 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 23   
   HOTĂRÂRE NR. 45 APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A CLUBULUI SPORTIV 25   
   HOTĂRÂRE NR 44 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 38   
   ANEXA LA HCL NR.. 44/16.11.2018 36   
   HOTĂRÂRE NR. 43 APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI AUTOTURISM NOU 27   
   HOTĂRÂRE NR. 42 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 24   
   HOTĂRÂRE NR. 41 APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 32   
   HOTĂRÂRE NR. 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 23   
   HOTĂRÂRE NR. 39 ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR 25   
   HOTĂRÂRE NR. 38 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III ANUL 2018 26   
   HOTĂRÂRE NR. 37 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 23   
   HOTĂRÂRE NR. 36 ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZĂPEZIRE 24   
   HOTĂRÂRE NR. 35 DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 25   
   HOTĂRÂRE NR. 34 APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 25   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR 47 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 101   
   HOTARAREA NR 46 APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU INREGISTRAREA , EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 98   
   HOTARAREA NR 45 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2015 98   
   HCL NR 44 ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACHIZITIONARA UNOR PACHETE SIMBOLICE 101   
   HOTARAREA NR 43 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2015- FEBRUARIE 2016 98   
   HOTARAREA NR 42 INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COM. VOICESTI 96   
   HOTARAREA NR 41 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 98   
   HOTARAREA NR 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 96   
   HCL NR 39 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL COMUNEI VOICESTI PENTRU ANUL 2016 105   
   HOTARAREA NR 38 INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZAPEZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2015-2016 97   
   HOTARAREA NR 37 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2015 100   
   HOTARAREA NR 36 APROBAREA MODIFICARII PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 91   
   HOTARAREA NR 35 INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA ASOCIAT UNIC COMUNA VOICESTI 115   
   HOTARAREA NR 34 PRIVITOR LA REVOCAREA HCL NR. 31/11.09.2015 96   
   HOTARAREA NR 33 MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR 32/2015 93   
   HCL NR 32 PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE A AMPLASAMENTULUI 93   
   HOTARAREA NR 31 APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII COMERCIALE SC APA SI CANAL VOICESTI “ SRL 101   
   HOTARAREA NR 30 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE 2015-NOIEMBRIE 2015 91   
   HOTARAREA NR 29 PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 95   
   HOTARAREA NR 28 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI TRIM II 89   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local