×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


05 Iulie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂRE NR. 33 - APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE. 25,17 MP 5   
   HOTĂRÂRE NR. 32 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 31 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU PERIOADA 4   
   HOTĂRÂRE NR. 30 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 29 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL 4   
   HOTĂRÂRE NR. 28 - SUSȚINEREA FINANCIAREA A CLUBULUI SPORTIV DE DREPT PUBLIC 4   
   HOTĂRÂRE NR. 27 - PRIVIND ÎNSUŞIREA ACORDULUI DE COOPERARE 4   
   HOTĂRÂRE NR. 26 - ADERAREA COMUNEI VOICEȘTI LA ASOCIAŢIA COMUNELOR 4   
   HOTĂRÂRE NR. 25 - APROBAREA INCETĂRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 5   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 24 6   
   ANEXA NR. 1 LA HCL 24 4   
   HOTĂRÂRE NR. 24 - APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 4   
   ANEXA LA HCL 23 4   
   HOTĂRÂRE NR. 23 - APROBAREA PLANULUI DE PAZĂ AL COMUNEI VOICEȘTI 4   
   ANEXA LA HCL 22 4   
   HOTĂRÂRE NR. 22 - PRIVITOR LA APROBAREA ACORDULUI DE REABILITARE 5   
   HOTĂRÂRE NR. 21 - PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTENŢĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ 4   
   HOTĂRÂRE NR. 20 - PRIVITOR LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 19 - APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2019 4   
   HOTĂRÂRE NR. 18 - APROBAREA PREȚURILOR ȘI A TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 5   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂRE NR. 52 APROBAREA PROGRAMELOR DE FUNCŢIONARE ALE AGENŢILOR ECONOMICI 26   
   HOTĂRÂRE NR. 51 STABILIREA EVENIMENTELOR CULTURALE PERMANENTE 28   
   HOTĂRÂRE NR. 50 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 20   
   HOTĂRÂRE NR. 49 ACHIZIŢIONAREA UNOR PACHETE SIMBOLICE CU CADOURI DE CRACIUN 25   
   HOTĂRÂRE NR. 48 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 25   
   HOTĂRÂRE NR. 47 ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL 23   
   HOTĂRÂRE NR. 46 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 23   
   HOTĂRÂRE NR. 45 APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A CLUBULUI SPORTIV 25   
   HOTĂRÂRE NR 44 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 38   
   ANEXA LA HCL NR.. 44/16.11.2018 36   
   HOTĂRÂRE NR. 43 APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI AUTOTURISM NOU 27   
   HOTĂRÂRE NR. 42 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2018 24   
   HOTĂRÂRE NR. 41 APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 32   
   HOTĂRÂRE NR. 40 APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 23   
   HOTĂRÂRE NR. 39 ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR 25   
   HOTĂRÂRE NR. 38 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III ANUL 2018 26   
   HOTĂRÂRE NR. 37 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 23   
   HOTĂRÂRE NR. 36 ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DESZĂPEZIRE 24   
   HOTĂRÂRE NR. 35 DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 25   
   HOTĂRÂRE NR. 34 APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 25   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 62-PRIVITOR LA INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 54   
   HOTĂRÂREA NR. 61-APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018 53   
   HOTĂRÂREA NR. 60- ALOCARE SUME 57   
   HOTĂRÂREA NR. 59-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA 56   
   HOTĂRÂREA NR. 58-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 49   
   HOTĂRÂREA NR. 57-MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI VOICESTI 50   
   HOTĂRÂREA NR. 56- APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 52   
   HOTĂRÂREA NR. 55-APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL PENTRU IMOBILELE DIN EXTRAVILANUL 63   
   HOTĂRÂREA NR. 54-APROBAREA PLANULUI DE PAZA 59   
   HOTĂRÂREA NR. 53-LISTEI CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 48   
   HOTĂRÂREA NR. 52-APROBAREA MODIFICARII NOMENCLATURII STRADALE UATC VOICESTI 59   
   HOTĂRÂREA NR. 51-STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 57   
   HOTĂRÂREA NR. 50-CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV DE ASISTENTA SOCIALA 55   
   HOTĂRÂREA NR. 49-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 59   
   HOTĂRÂREA NR. 48-APROBAREA CEDARII IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT 53   
   HOTĂRÂREA NR. 47-MODIFICAREA HCL NR. 36 56   
   HOTĂRÂREA NR. 46-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2017 54   
   HOTĂRÂREA NR. 45-APROBAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE A ACTIVELOR 52   
   HOTĂRÂREA NR. 44-ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI UTILAJE ADIACENTE (TOCĂTOR CU BRAȚ ȘI LAMĂ DE ZĂPADĂ) 49   
   HOTĂRÂREA NR. 43-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2016-2020 49   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local