×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

06 Decembrie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 22-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 49   
   HOTĂRÂREA NR. 21-COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC 40   
   HOTĂRÂREA NR. 20-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA 38   
   HOTĂRÂREA NR. 19-APROBAREA SOLICITARII SCRISORII DE GARANTIE 30   
   HOTĂRÂREA NR. 18-APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMU 28   
   HOTĂRÂREA NR. 17-PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I ANUL 2018 31   
   HOTĂRÂREA NR.16- INSUSIREA INVENTARIERII BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 31   
   HOTĂRÂREA NR. 15-PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTENŢĂ SI REPREZENTARE JURIDICĂ CU UN CABI 36   
   HOTĂRÂREA NR. 14-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A CONSTRUCTIILOR 38   
   HOTĂRÂREA NR. 13-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA 34   
   HOTĂRÂREA NR. 12-DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 32   
   HOTĂRÂREA NR. 11- PRIVIND ÎNFIINTAREA SI ORGANIZAREA SERVICIULUI 32   
   HOTĂRÂREA NR. 9-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 36   
   HOTĂRÂREA NR. 8-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 33   
   HOTĂRÂREA NR. 7-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 34   
   HOTĂRÂREA NR. 6-APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2018 37   
   HOTĂRÂREA NR. 5-STUDIULUI DE FEZABILITATE 34   
   HOTĂRÂREA NR. 4-APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 44   
   HOTĂRÂREA NR. 3-APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT 32   
   HOTĂRÂREA NR. 2-ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 33   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 62-PRIVITOR LA INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 32   
   HOTĂRÂREA NR. 61-APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018 33   
   HOTĂRÂREA NR. 60- ALOCARE SUME 33   
   HOTĂRÂREA NR. 59-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA 35   
   HOTĂRÂREA NR. 58-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 30   
   HOTĂRÂREA NR. 57-MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI VOICESTI 31   
   HOTĂRÂREA NR. 56- APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 32   
   HOTĂRÂREA NR. 55-APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL PENTRU IMOBILELE DIN EXTRAVILANUL 36   
   HOTĂRÂREA NR. 54-APROBAREA PLANULUI DE PAZA 35   
   HOTĂRÂREA NR. 53-LISTEI CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 29   
   HOTĂRÂREA NR. 52-APROBAREA MODIFICARII NOMENCLATURII STRADALE UATC VOICESTI 35   
   HOTĂRÂREA NR. 51-STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 35   
   HOTĂRÂREA NR. 50-CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV DE ASISTENTA SOCIALA 33   
   HOTĂRÂREA NR. 49-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 34   
   HOTĂRÂREA NR. 48-APROBAREA CEDARII IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT 30   
   HOTĂRÂREA NR. 47-MODIFICAREA HCL NR. 36 30   
   HOTĂRÂREA NR. 46-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2017 32   
   HOTĂRÂREA NR. 45-APROBAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE A ACTIVELOR 32   
   HOTĂRÂREA NR. 44-ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI UTILAJE ADIACENTE (TOCĂTOR CU BRAȚ ȘI LAMĂ DE ZĂPADĂ) 33   
   HOTĂRÂREA NR. 43-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2016-2020 32   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 30 - NUMIRE MUNTEANU DUMITRU LA GRUPUL LOCAL ALUTUS 103   
   HOTĂRÂREA NR. 29 - APROBARE CONTRIB FINANCIARĂ 102   
   HOTĂRÂREA NR. 28 - ADERARE LA GRUPUL LOCAL ALUTUS 115   
   HOTĂRÂREA NR. 27 - DEZĂPEZIRE 110   
   HOTĂRÂREA NR. 26 - SALUBRIZARE TARIF 2017 105   
   HOTĂRÂREA NR. 25 - MODIFICARE COMPONENȚĂ COMISIE CULTURA CULTE 105   
   HOTĂRÂREA NR. 24 - VALIDARE CONSILIER STOICA ILIE 106   
   HOTĂRÂREA NR. 23 - MODIFICARE COMPONENȚĂ COMISIE VALIDARE 103   
   HOTĂRÂREA NR. 22 - ÎNCETARE CONSILIER 113   
   HOTĂRÂREA NR. 21 - RECTIFICARE BUGET2 111   
   HOTĂRÂREA NR. 20 - TEREN BISERICĂ 101   
   HOTĂRÂREA RECTIFICARE BUGET 114   
   HOTĂRÂREA NR. 17 - DISPENSAR 107   
   HOTĂRÂREA NR. 16 - PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 106   
   HOTĂRÂREA NR. 15 - DELEGARE GESTIUNE SERVICIU APA ȘI CANALIZARE - MODEL 104   
   HOTĂRÂREA NR. 14 - APROBARE AMENAJARE DRUMURI TARLA 110   
   HOTĂRÂREA NR. 13 - APROBARE PLAN FUNCȚII PUBLICE 109   
   ANEXA LA HCL 12 16.08.2016 - REGULAMENT DE ORGANIZARE - ROF APARAT SPECIALITATE 103   
   HOTARAREA NR. 12 - APROBAREA ACTUALIZĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 102   
   HOTĂRÂREA NR. 11 - APROBARE EXECUȚIE BUGETARĂ 2 106   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local