×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


05 Iulie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂRE NR. 17 - APROBAREA REDEVENȚEI LUNARE PENTRU BUNURILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC 4   
   HOTĂRÂRE NR. 16 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC 4   
   HOTĂRÂRE NR. 15 - PRIVITOR LA UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 5   
   HOTĂRÂRE NR. 14 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU PERIOADA 4   
   HOTĂRÂRE NR. 13 - MODIFICAREA HCL NR . 34 DIN 20.09.2018 4   
   HOTĂRÂRE NR. 12 - APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI IMOBIL 4   
   HOTĂRÂRE NR. 11 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR 4   
   HOTĂRÂRE NR. 10 - ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VOICEȘTI 3   
   HOTĂRÂRE NR. 9 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL 5   
   HOTĂRÂRE NR. 8 - APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚA DE 6773 MP 4   
   HOTĂRÂRE NR 7-APROBAREA ȘI ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 6   
   ANEXA LA HCL 6 5   
   HOTĂRÂRE NR. 6 - APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 5   
   HOTĂRÂRE NR. 5 - PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 5   
   HOTĂRÂRE NR. 4 - APROBAREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 6   
   HOTĂRÂRE NR. 3 - MODIFICAREA ȘTATULUI DE FUNCȚII ȘI ORGANIGRAMEI 6   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 2 5   
   ANEXA NR 1 LA HCL 2 5   
   HOTĂRÂRE NR. 2 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 3   
   ANEXA LA HCL 1 3   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂRE NR. 33 VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 16   
   HOTĂRÂRE NR. 32 STABILIRE MODALITATE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT 15   
   HOTĂRÂRE NR. 31 APROBAREA ÎNFIINŢĂRII A CINCI POSTURI DE ASISTENŢI PERSONALI 17   
   HOTĂRÂRE NR. 30 ÎNSUŞIREA ŞI APROBAREA DOCUMENTAŢIEI CADASTRALE DE DEZMEMBRARE 16   
   HOTĂRÂRE NR. 29 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 15   
   HOTĂRÂRE NR. 28 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE 16   
   HOTĂRÂRE NR. 27 APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII 19   
   HOTĂRÂRE NR. 26 INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 16   
   HOTĂRÂRE NR. 25 APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT 14   
   HOTĂRÂRE NR. 24 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2018 16   
   HOTĂRÂRE NR 23 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII 13   
   HOTĂRÂREA NR. 22-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 77   
   HOTĂRÂREA NR. 21-COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC 67   
   HOTĂRÂREA NR. 20-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA 62   
   HOTĂRÂREA NR. 19-APROBAREA SOLICITARII SCRISORII DE GARANTIE 54   
   HOTĂRÂREA NR. 18-APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMU 47   
   HOTĂRÂREA NR. 17-PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I ANUL 2018 55   
   HOTĂRÂREA NR.16- INSUSIREA INVENTARIERII BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 54   
   HOTĂRÂREA NR. 15-PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTENŢĂ SI REPREZENTARE JURIDICĂ CU UN CABI 54   
   HOTĂRÂREA NR. 14-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A CONSTRUCTIILOR 61   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local