Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

cel mai prost om din lume laur     MONITOR OFICIAL LOCAL

05 Iulie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hot─âr├óre pot fi propuse de consilieri sau de primar. ├«n exercitarea atribu╚Ťiilor ce ├«i revin Consiliul Local adopta hot─âr├óri, cu votul majorit─â╚Ťii membrilor prezen╚Ťi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ╚Öi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit─â╚Ťii administra╚Ťiei publice locale. Hot─âr├órile Consiliului Local se semneaz─â de consilierul care conduce sedin╚Ťele de consiliu ╚Öi se contrasemneaz─â pentru legalitate de catre secretar.  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éRE NR. 25 - APROBAREA INCET─éRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 24   
   ANEXA NR. 2 LA HCL 24 34   
   ANEXA NR. 1 LA HCL 24 27   
   HOT─éR├éRE NR. 24 - APROBAREA ORGANIGRAMEI ╚śI STATULUI DE FUNC╚ÜII 26   
   ANEXA LA HCL 23 19   
   HOT─éR├éRE NR. 23 - APROBAREA PLANULUI DE PAZ─é AL COMUNEI VOICE╚śTI 20   
   ANEXA LA HCL 22 18   
   HOT─éR├éRE NR. 22 - PRIVITOR LA APROBAREA ACORDULUI DE REABILITARE 18   
   HOT─éR├éRE NR. 21 - PRIVIND ├ÄNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTEN┼ó─é ╚śI REPREZENTARE JURIDIC─é 20   
   HOT─éR├éRE NR. 20 - PRIVITOR LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019 19   
   HOT─éR├éRE NR. 19 - APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTI╚ÜII PENTRU ANUL 2019 23   
   HOT─éR├éRE NR. 18 - APROBAREA PRE╚ÜURILOR ╚śI A TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP─é 23   
   HOT─éR├éRE NR. 17 - APROBAREA REDEVEN╚ÜEI LUNARE PENTRU BUNURILE APAR╚ÜIN├éND DOMENIULUI PUBLIC 18   
   HOT─éR├éRE NR. 16 - MODIFICAREA ╚śI COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC 19   
   HOT─éR├éRE NR. 15 - PRIVITOR LA UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 18   
   HOT─éR├éRE NR. 14 - ALEGEREA PRE╚śEDINTELUI DE ╚śEDIN╚Ü─é PENTRU PERIOADA 18   
   HOT─éR├éRE NR. 13 - MODIFICAREA HCL NR . 34 DIN 20.09.2018 15   
   HOT─éR├éRE NR. 12 - APROBAREA ├ÄNCHIRIERII PRIN LICITA╚ÜIE PUBLIC─é A UNUI IMOBIL 19   
   HOT─éR├éRE NR. 11 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZ─é ╚śI ACOPERIRE A RISCURILOR 18   
   HOT─éR├éRE NR. 10 - ATESTAREA APARTENEN╚ÜEI LA DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VOICE╚śTI 16   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOT─éR├éRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éRE NR. 33 V├éNZAREA PRIN LICITA┼óIE PUBLIC─é 28   
   HOT─éR├éRE NR. 32 STABILIRE MODALITATE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT 27   
   HOT─éR├éRE NR. 31 APROBAREA ├ÄNFIIN┼ó─éRII A CINCI POSTURI DE ASISTEN┼óI PERSONALI 29   
   HOT─éR├éRE NR. 30 ├ÄNSU┼×IREA ┼×I APROBAREA DOCUMENTA┼óIEI CADASTRALE DE DEZMEMBRARE 29   
   HOT─éR├éRE NR. 29 ALEGEREA PRE┼×EDINTELUI DE ┼×EDIN┼ó─é 27   
   HOT─éR├éRE NR. 28 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNC┼óIILOR PUBLICE 28   
   HOT─éR├éRE NR. 27 APROBAREA ORGANIGRAMEI ┼×I STATULUI DE FUNC┼óII 32   
   HOT─éR├éRE NR. 26 INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 31   
   HOT─éR├éRE NR. 25 APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APAR┼óIN DOMENIULUI PRIVAT 25   
   HOT─éR├éRE NR. 24 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2018 28   
   HOT─éR├éRE NR 23 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ┼×I A STATULUI DE FUNC┼óII 27   
   HOT─éR├éREA NR. 22-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 88   
   HOT─éR├éREA NR. 21-COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APAR┼óIN DOMENIULUI PUBLIC 80   
   HOT─éR├éREA NR. 20-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA 77   
   HOT─éR├éREA NR. 19-APROBAREA SOLICITARII SCRISORII DE GARANTIE 68   
   HOT─éR├éREA NR. 18-APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMU 57   
   HOT─éR├éREA NR. 17-PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I ANUL 2018 71   
   HOT─éR├éREA NR.16- INSUSIREA INVENTARIERII BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 69   
   HOT─éR├éREA NR. 15-PRIVIND ├ÄNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTEN┼ó─é SI REPREZENTARE JURIDIC─é CU UN CABI 66   
   HOT─éR├éREA NR. 14-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A CONSTRUCTIILOR 73   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local